เครื่องหาแนวท่อและสายเคเบิ้ลใต้ดิน

เครื่องหาแนวท่อและสายเคเบิ้ลใต้ดิน  Pipe and Cable Location System with Coating Defect Mapping ผลิตภัณฑ์  vLoc-  Series  Vivax-Metrotect, USA  ผู้ใช้งาน ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.  เขต 5

en_USEnglish
thThai en_USEnglish