ข่าวสาร

เครื่องหาแนวท่อและสายเคเบิ้ลใต้ดิน

เครื่องหาแนวท่อและสายเคเบิ้ลใต้ดิน  Pipe and Cable Location System with Coating Defect Mapping ผลิตภัณฑ์  vLoc-  Series  Vivax-Metrotect, USA  ผู้ใช้งาน ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.  เขต 5

รถทดสอบ Power Cable Diagnostics Test Van

  รถทดสอบ Power Cable Diagnostics Test Van รถทดสอบเคลื่อนที่สำหรับทดสอบ Partial  Discharge(PD) ในสายเคเบิ้ลใต้ดินขนาด 22-33 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง  โดยติดตั้ง PD Diagnostics System ขนาด Damped AC Source 60 KV

ชุดทดสอบ  Transmission Line Fault Location System

  ชุดทดสอบ  Transmission Line Fault Location System ผลิตภัณฑ์  Teleflex-VS  Megger  สำหรับทดสอบเพื่อหาตำแหน่ง Fault ในสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT  โดยสามารถทดสอบกับสายส่งได้ความยาว 1200 กิโลเมตร 

เครื่อง Power Supply/Frequency Converter ขนาด 200 KVA และ 45 KVA

  เครื่อง Power Supply/Frequency Converter ขนาด 200 KVA และ 45 KVA สำหรับจ่ายแรงดันไฟและปรับความถี่ สำหรับกระบวนการผลิตทดสอบ Air Conditioner โรงงาน Fujisu General (Thailand) Co.,Ltd นิคมอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger

  เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger  ขณะทดสอบความคงทนความเครียดสนามไฟฟ้า(withstanding voltage) และทดสอบความสุญเสียไดอิเล็กทริก (Tan Delta) ในฉนวน XLPE สายเคเบิ้ลใต้ดินขนาดแรงดัน ที่สวิตเกียร์ 22 KV ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)    

เครื่องทดสอบ Sheath Fault Location Tester MFM-10 Megger

เครื่องทดสอบ Sheath Fault Location Tester MFM-10 Megger  เพื่อทดสอบค่า  leakage current  และหาตำแหน่ง Sheath Fault ในสายกราวนด์ชีลด์เคเบิ้ลใต้ดินขนาด 115kV ณ สถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  (ภาคกลาง)

เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger

เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger  ขณะทดสอบ Circuit Breaker  ในสถานีไฟฟ้าแบบ Outdoor Hybrid GIS ขนาด 115KV  เป็นการทดสอบ Circuit Breaker  โดยที่ Main Bus ต่อลงกราวนด์ทั้งสองด้าน (both- side grounded) ณ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger

  ขณะทดสอบ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าแบบ AIS ขนาด 115KV ยี่ห้อ ALSTOM  เป็นการทดสอบ Circuit Breaker  โดยที่ Main Bus ต่อลงกราวนด์ทั้งสองด้าน (both- side grounded) ณ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

thThai
en_USEnglish thThai