งานส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่อง Sheath Fault Locator 10kV

Test Instrument TIEC งานส่งมอบและสาธิตการใช้งานเครื่อง Sheath Fault Locator 10kV , Model: MFM10-1 Brand name: Megger , Germany การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี