เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger

เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger  ขณะทดสอบ Circuit Breaker  ในสถานีไฟฟ้าแบบ GIS ขนาด 115KV ยี่ห้อ ABB เป็นการทดสอบ Circuit Breaker  โดยที่ Main Bus ต่อลงกราวนด์ทั้งสองด้าน (both- side grounded) ณ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

thThai
en_USEnglish thThai