เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger

 

เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger  ขณะทดสอบความคงทนความเครียดสนามไฟฟ้า(withstanding voltage) และทดสอบความสุญเสียไดอิเล็กทริก (Tan Delta) ในฉนวน XLPE สายเคเบิ้ลใต้ดินขนาดแรงดัน ที่สวิตเกียร์ 22 KV ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)

 

 

thThai
en_USEnglish thThai