เครื่องทดสอบ Multifunction Tester  TRAX 280 Megger

 

เครื่องทดสอบ Multifunction Tester  TRAX 280 Megger  ขณะทดสอบ Power Transformer  115 KV ณ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการทดสอบหลายฟังก์ชั่นทั้ง 3 เฟสในครั้งเดียว อาทิ Winding Resistance, Turn Ration, Demag, Short Circuit, Tan Delta/ Power Factor, FRSL, OLTC, Excitation Current

thThai
en_USEnglish thThai