เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger

เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger  ขณะทดสอบ Circuit Breaker  ในสถานีไฟฟ้าแบบ Outdoor Hybrid GIS ขนาด 115KV  เป็นการทดสอบ Circuit Breaker  โดยที่ Main Bus ต่อลงกราวนด์ทั้งสองด้าน (both- side grounded) ณ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

thThai
en_USEnglish thThai