เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger

 

ขณะทดสอบ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าแบบ AIS ขนาด 115KV ยี่ห้อ ALSTOM  เป็นการทดสอบ Circuit Breaker  โดยที่ Main Bus ต่อลงกราวนด์ทั้งสองด้าน (both- side grounded) ณ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

thThai
en_USEnglish thThai