รถทดสอบ Power Cable Diagnostics Test Van

 

รถทดสอบ Power Cable Diagnostics Test Van รถทดสอบเคลื่อนที่สำหรับทดสอบ Partial  Discharge(PD) ในสายเคเบิ้ลใต้ดินขนาด 22-33 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง  โดยติดตั้ง PD Diagnostics System ขนาด Damped AC Source 60 KV

thThai
en_USEnglish thThai