เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger 

 

เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger  ขณะทดสอบความคงทนความเครียดสนามไฟฟ้า(withstanding voltage) และทดสอบความสุญเสียไดอิเล็กทริก (Tan Delta) ในฉนวน XLPE สายเคเบิ้ลใต้ดินขนาดแรงดัน 22 KV ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคเหนือ)

thThai
en_USEnglish thThai