เกี่ยวกับเรา

บริษัท เทสท์ อินสทรูเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินกิจการเป็นตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดทดสอบในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มเครื่องมือวัด ทดสอบสำหรับงานทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องรักษา เสถียรภาพของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าในงานป้องกันความผิดปกติในระบบแรงดันไฟฟ้า กลุ่มเครื่องมือวัดและทดสอบสำหรับงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งการให้บริการ รับทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงป้องกันให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมการอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า โดยให้ความสำคัญกับระบบการบำรุงรักษาไฟฟ้าเชิงป้องกันเพื่อลดความสูญเสียพลังงานและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า เพื่อความเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในระบบไฟฟ้า

เรามีฝ่ายขายที่ผ่านการอบรมพร้อมแนะนำและคำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยการบริการหลังการขาย เรามีฝ่ายบริการที่พร้อมให้บริการทั้งในและนอกสถานที่มีการสำรองอะไหล่อย่างเพียงพอเพื่อให้การซ่อมบำรุงทำได้อย่างรวดเร็ว ให้ลูกค้าของเราได้รับความอุ่นใจที่เลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เทสท์ อินสทรูเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

วันก่อตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2547
สถานที่ตั้ง 50/4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นบริษัทที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับต้นๆ ในผลิตภัณฑ์เครื่องมือป้องกันและเครื่องมือทดสอบในระบบไฟฟ้า

ภารกิจ Mission

เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องวัดทดสอบในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมรวมทั้งให้บริการอย่างครบวงจร โดยเน้นคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน มีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพียงพอใจต่อลูกค้า

เป้าหมาย Goal

ดำเนินการในฐานะผู้นำด้านตัวแทนนำเข้าทั้งผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงป้องกันของกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับงานแก้ไขในระบบไฟฟ้า เพื่อมีส่วนในการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสร้างความมั่นคงและเชื่อมั่นให้กับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าในทุกภาคส่วนของผู้ใช้งาน เสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีทักษะ มีประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

thThai
en_USEnglish thThai