รถทดสอบ Power Cable Diagnostics Test Van

 

รถทดสอบเคลื่อนที่สำหรับทดสอบ Partial  Discharge(PD) ในสายเคเบิ้ลใต้ดินขนาด 22KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคกลาง โดยติดตั้ง PD Diagnostics System 30KV  MV DAC30 KV Megger, Germany

thThai
en_USEnglish thThai