ชุดทดสอบ Power  Cable PD Fault Location System  150 KV

ชุดทดสอบ Power  Cable PD Fault Location System  150 KV สำหรับทดสอบ Partial  Discharge(PD) ในสายเคเบิ้ลใต้ดินขนาด 115 KV  โดยใช้  Damped AC Source  HV DAC 150KV ผู้ใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

thThai
en_USEnglish thThai