ข่าวสาร

เครื่องหาแนวท่อและสายเคเบิ้ลใต้ดิน

เครื่องหาแนวท่อและสายเคเบิ้ลใต้ดิน  Pipe and Cable Location System with Coating Defect Mapping ผลิตภัณฑ์  vLoc-  Series  Vivax-Metrotect, USA  ผู้ใช้งาน ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.  เขต 5

Read More »

รถทดสอบ Power Cable Diagnostics Test Van

  รถทดสอบ Power Cable Diagnostics Test Van รถทดสอบเคลื่อนที่สำหรับทดสอบ Partial  Discharge(PD) ในสายเคเบิ้ลใต้ดินขนาด 22-33 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง  โดยติดตั้ง PD Diagnostics System ขนาด Damped AC Source 60 KV

Read More »

ชุดทดสอบ  Transmission Line Fault Location System

  ชุดทดสอบ  Transmission Line Fault Location System ผลิตภัณฑ์  Teleflex-VS  Megger  สำหรับทดสอบเพื่อหาตำแหน่ง Fault ในสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT  โดยสามารถทดสอบกับสายส่งได้ความยาว 1200 กิโลเมตร 

Read More »

ชุดทดสอบ Power  Cable PD Fault Location System  150 KV

ชุดทดสอบ Power  Cable PD Fault Location System  150 KV สำหรับทดสอบ Partial  Discharge(PD) ในสายเคเบิ้ลใต้ดินขนาด 115 KV  โดยใช้  Damped AC Source  HV DAC 150KV ผู้ใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read More »

รถทดสอบ Power Cable Diagnostics Test Van

  รถทดสอบเคลื่อนที่สำหรับทดสอบ Partial  Discharge(PD) ในสายเคเบิ้ลใต้ดินขนาด 22KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคกลาง โดยติดตั้ง PD Diagnostics System 30KV  MV DAC30 KV Megger, Germany

Read More »

เครื่อง Power Supply/Frequency Converter ขนาด 200 KVA และ 45 KVA

  เครื่อง Power Supply/Frequency Converter ขนาด 200 KVA และ 45 KVA สำหรับจ่ายแรงดันไฟและปรับความถี่ สำหรับกระบวนการผลิตทดสอบ Air Conditioner โรงงาน Fujisu General (Thailand) Co.,Ltd นิคมอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

Read More »
thThai
en_USEnglish thThai