Home > สมัครงาน
สมัครงาน

บริษัท เทสท์ อินสทรูเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปัจจุบันต้องการขยายกิจการ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจังเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท

สวัสดิการ

·เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น,โบนัส

-------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่งที่รับสมัคร มีดังนี้

 

1. วิศวกรฝ่ายขาย

     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     - ขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดและทดสอบทางด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม

     - รับผิดชอบในการเปิดตลาดและหาลูกค้าใหม่

     - จัดทำใบเสนอราคา

     - ประเมินความต้องการ เจรจาต่อรองและปิดการขาย

     - มีประสบการขายสินค้าอุตสาหกรรมและมียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน / กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 

2. วิศวกรฝ่ายบริการ/ทดสอบ

     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     - มีประสบการในการให้บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุง ติดต้้ง การอบรมผู้ใช้งานในสินค้า เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและมียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. พนักงานประสานงานฝ่ายขาย (Sales Coordinator)

รายละเอียดของงาน

·  รับโทรศัพท์ ติดต่อ-ประสานงานระห่ว่างลูกค้ากับพนักงานฝ่ายขาย

·  จัดทำใบเสนอราคาส่งลูกค้า

·  จัดทำเปิดใบสั่งซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

·  เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

·  มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านธุรการ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

·  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office, Email&Internet ในระดับดี

·  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับพอใช้ – ดี

·  มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

·  มีทักษะติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการโน้นน้าวจิตใจคน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

วิธีการสมัคร : ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่ง Resume ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมแนบเอกสารสมัครงานและรูปถ่ายของคุณมาที่ ailada@testinstrument.co.th

ติดต่อคุณ : คุณไอลดา พงษา

อีเมล์ : ailada@testinstrument.co.th

เว็บไซต์ : http://www.testinstrument.co.th

-------------------------------------------------------------------------------------------

4. ตำแหน่ง :  พนักงานขาย (Sales Representative)

รายละเอียดของงาน

·  ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยรักษาและทำยอดให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด

·  รับผิดชอบในการเปิดตลาดและหาลูกค้าใหม่

·  เยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม

·  จัดทำใบเสนอราคา

·  ประเมินความต้องการของลูกค้า

·  เจรจาต่อรองและปิดการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

จังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

·  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

·  มีประสบการณ์ขายเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือกลุ่มสินค้า IT อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

·  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office, Email&Internet ในระดับดี

·  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับพอใช้ – ดี

·  มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

·  มีทักษะติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการโน้นน้าวจิตใจคน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

·  มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

·  สามารถเดินทางทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้

 

วิธีการสมัคร

·  ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่ง Resumeระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมแนบเอกสารสมัครงานและรูปถ่ายของคุณมาที่ info@testinstrument.co.th

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

Test Instrument Engineering Co., Ltd.

50/4 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-512-2700  แฟกซ์ : 02-512-6063   Website : www.testinstrument.co.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------